View • var LIGHTBOX_DARLA_CONFIG ={"useYAC":0,"usePE":0,"servicePath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/fc.php","xservicePath":"","beaconPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/php/b.php","renderPath":"","allowFiF":false,"srenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","renderFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","sfbrenderPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-sf.html","msgPath":"https://tw.news.yahoo.com/__darla/2-9-9/html/msg.html","cscPath":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/html/r-csc.html","root":"__darla","edgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","sedgeRoot":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9","version":"2-9-9","tpbURI":"","hostFile":"https://s.yimg.com/rq/darla/2-9-9/js/g-r-min.js","beaconsDisabled":true,"rotationTimingDisabled":true}var t_MediaGalleryBobaSpotlight_start = new Date().getTime();  李安(左)和馮小剛不約而同在今年的新片做出突破性嘗試。(CFP)  View  View

  彰化縣永靖鄉汽車借款 • Previous imageNext image

  有人問他3D攝影鏡位如何調度,他認為進入3D,鏡位上最理想的狀況不是靠剪接,是靠適當的場面調度,可惜現階段技術只能依賴剪接。被問到新科技帶來的「焦距」問題,他說:「過去調焦很制式,現在就連調焦的速度都會被看到,但每個人心裡想的焦距速度又不一樣,是我還在摸索的。」 • View

  View

  View

  李安3日晚間出席《比利.林恩的中場戰事》的映後座談,與業界、學界進行技術面的電影意見交流。他這次帶來新規格的電影,自認仍在努力探索「新的美學」,認為不只攝影器材、演員、導演,「甚至影評、觀眾也都需要升級!」強調大環境改變的必要性。

 • View  中時電子報

  View • var lightbox_ult_mid="spotlight_article_embedded1",lightbox_ult_mit="Article Body",lightbox_ult_site="news",lightbox_ult_region="TW",lightbox_ult_lang="zh-Hant-TW",lightbox_default_spaceid="2144404894";

  View

  Share to Twitter • View

 • View • View • 至於電影字幕深度、位置,都是團隊經過一番研究,找到對眼睛負擔最小的地方設置,他說:「其實不管放在哪裡對眼睛都是增加負擔,但不放字幕又不行。」 • 中國時報【潘鈺楨╱台北報導】  Close

 • 關於電影調光,他說調光沒準則,就是親力親為,手動慢慢調,這次總共發行3種版本,分別是120格4K、120格2K與60格2K,前後混來混去調了7、8個版本。

  View

  View  View  View • View

  買房子貸款利率

 • View  高雄市大樹區二胎 • View

  View

 • View

 • View

  View

 • 嘉義縣太保市優惠房貸 >

  View

  View

 • View

  View  View  View  1 - 25 / 30

 • 文章標籤
  創作者介紹
  創作者 qi4cqog46 的頭像
  qi4cqog46

  電腦之都

  qi4cqog46 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()